Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang - TCD5106

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TCD5106

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán hành chính sự nghiệp534030750
Bảo vệ thực vật5620116460
Bệnh học thủy sản562030950
Chăn nuôi - Thú y562012060
Trồng trọt5620110180
Chế biến và bảo quản thuỷ sản562030250

Nguồn tin THAM CHIẾU

TCD5106 - Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

Địa chỉ: xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Website chính: www.aetc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02963688296
Email: truongtcktkt@angiang.gov.vn

Xem trang tổng hợp của trường
TCD5106 - Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

Tin cùng trường