Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Nha Trang- GD57

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT,CHƯA tốt nghiệp THPT

Mã trường GD57

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

 

Tiếng Anh

C220201

60

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

C340101

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tài chính - Ngân hàng

C340201

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

40

Quản trị văn phòng

C340406

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Công nghệ thông tin

C480201

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

40

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán học, Vật lí, Sinh học

Công nghệ thực phẩm

C540102

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản

C620301

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán học, Vật lí, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Dịch vụ thú y

C640201

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán học, Vật lí, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lý đất đai

C850103

60

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán học, Vật lí, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

- Vùng tuyển sinh:  Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia.

2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) theo Đề án tự chủ tuyển sinh của Trường.

 

- Số lượng chỗ ở KTX: 500.

Nguồn tin THAM CHIẾU

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.

Tin cùng trường