Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Đại học Lâm nghiệp - NN19

Chú ý: thông tin tuyển sinh này của năm 2014, chưa cập nhật mới, chỉ có giá trị tham khảo. Xem tại website chính thức của trường.

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường NN19

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 01 100
Lâm sinh 025anh nghiệptuyên rừng ( 20
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 03 20
Khuyến nông lâm 04 20
Chăn nuôi - Thú y 05 40
Kế toán doanh nghiệp 06 50
Lập trình/ Phân tích hệ thống 07 20

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05: Xét tuyển điểm hai môn Toán, Sinh lớp 12.

 

- Ngành 06, 07: Xét tuyển điểm hai môn Toán, Vật lí lớp 12.

 

- Hoặc tất cả các ngành xét tuyển điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2014.

- Thời gian nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: 01/8 ÷ 19/9/2014

+ Đợt 2: 20/9 ÷ 20/10/2014

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: 20/9/2014

+ Đợt 2: 21/10/2014

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

Nguồn tin THAM CHIẾU