Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị- 3202

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường 32.03

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán doanh nghiệp534030280
Chăn nuôi - Thú y5620120180
Trồng trọt và bảo vệ thực vật562011140
Lâm nghiệp562020130
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp5620130130
Nuôi trồng thuỷ sản562030330

Nguồn tin THAM CHIẾU

Tin cùng trường