Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện hàng không Việt Nam HHK

Thông tin tuyển sinh Năm 2024

Mã trường HHK

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 100200301402
  • Phương thức 01: xét tuyển sớm (XTS), trong đó bao gồm 05 phương thức xét tuyển chi tiết:

+ Phương thức 1.1: ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi (HSG);

+ Phương thức 1.2: ưu tiên xét tuyển theo chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS);

+ Phương thức 1.3: xét tuyển theo kết quả kì thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia (ĐGNL), bao gồm cả ĐHQG-HCM và ĐHQG-Hà Nội; 

+ Phương thức 1.4: xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông (HB);

+ Phương thức 1.5: Tuyển thẳng (TT).

  • Phương thức 02: xét tuyển theo kết quả kì thi Trung học phổ thông Quốc gia (THPT);

 

V. Quy tắc xét tuyển (QUAN TRỌNG)*: 

1) Các phương thức xét tuyển sớm diễn ra trước khi có kết quả kỳ thi THPT, vì vậy thí sinh sẽ được thông báo “đạt mức trúng tuyển” chứ chưa được công nhận trúng tuyển chính thức. Thí sinh cần tốt nghiệp Trung học phổ thông và đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT để được xử lý chung theo quy trình của Bộ vào tháng 7-8/2024, từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng.

Thí sinh tự do tham gia xét UTXT/HB/ĐGNL tại HV chủ động liên hệ Sở GDĐT tại địa phương để đăng ký tài khoản trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 06 - 09/05/2024. 

2) Thí sinh đăng ký theo từng bậc đào tạo, tức là các ngành Đại học đăng ký chung với nhau, Cao đẳng đăng ký chung với nhau. Không được phép chọn ngành xét tuyển Đại học chung với Cao đẳng và ngược lại.

3) Mỗi lần đăng ký online chỉ được chọn 1 phương thức xét tuyển, tương ứng với một mã hồ sơ. Trường hợp đăng ký nhiều phương thức cùng lúc, thí sinh vui lòng đăng ký thành nhiều lần.

4) Trog một mã hồ sơ, nhà trường xét tuyển thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp (NV1 là cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất trong danh sách nguyện vọng đăng ký.

5) Trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều phương thức khác nhau trong cùng một đợt xét tuyển, Học viện sẽ xét theo thứ tự: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi (PT 1.1) => Ưu tiên xét tuyển IELTS (PT 1.2) => Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (PT 1.3) => Học bạ (PT 1.4). Nếu thí sinh đã trúng tuyển vào bất kì nguyện vọng nào ở phương thức trước thì sẽ không xét đến các phương thức sau nữa.

6) Trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều đợt xét tuyển khác nhau thì các đợt sẽ được xét tuyển độc lập với nhau nhưng thí sinh chỉ được chọn 01 ngành duy nhất trong những ngành mình được thông báo đạt điểm trúng tuyển để đăng ký lên Bộ GDĐT và nhập học. Ví dụ:

- Thí sinh A đăng ký xét tuyển đợt tháng 04/2024 tại Học viện được thông báo đạt điểm trúng tuyển ngành QTKD. Thí sinh A tiếp tục đăng ký xét tuyển đợt tháng 05/2024 tại Học viện được thông báo đạt điểm trúng tuyển ngành KTHK, sau đó tiếp tục được thông báo đạt điểm trúng tuyển ngành QLHĐB theo phương thức ĐGNL trên cổng của ĐHQG-HCM vào tháng 06/2024. Như vậy, thí sinh chỉ được chọn duy nhất 1 trong 3 ngành trên để đăng ký lên cổng của Bộ GDĐT vào tháng 07/2024. Khi đó, kết quả của 2 ngành còn lại sẽ bị hủy.

Các ngành và thông tin tuyển sinh

Nguồn tin THAM CHIẾU

Nguồn https://vaa.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024/