Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM) QSQ

Đã có Dự thảo dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2020

Thông tin Đề án tuyển sinh 2020 Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM)

 

Xem tại https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường QSQ

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước hoặc dự kiến tốt nghiệp THPT năm 2019.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Thi tuyển; Xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh72202012640Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh734010186130Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài)7340101_LK197296Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402015886Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán73403012030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học742020177116Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài)7420201_LK2537Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Hoá học74401122537Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Toán ứng dụng74601121725Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Kỹ thuật máy tính (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài)7480106_LK710Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Khoa học dữ liệu74801091725Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802015074Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài)7480201_LK2537Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng75106056293Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp75201184059Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài)7520118_LK710Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật không gian75201211219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Kỹ thuật điện tử - viễn thông75202072741Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài)7520207_LK3148Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Kỹ thuật y sinh75202123756Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá75202162131Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Kỹ thuật hoá học75203011522Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật môi trường75203201219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Công nghệ thực phẩm75401014059Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xây dựng75802011928Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Quản lý thủy sản76203051219Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU