Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS

Đã có Dự thảo dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2021

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021 YDS - Trường đại học Y Dược TP.HCM

_

Nguồn tham chiếu: https://ump.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/dai-hoc/tuyen-sinh/2910/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-ban-rut-gon

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường YDS

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
- Có nguyện vọng, đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các điểm thu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa và Dược học theo phương thức kết hợp (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) phải nộp chứng chỉ tiếng Anh trực tiếp tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Đào tạo Đại học - 217 Hồng Bàng, Q.5, TP. Hồ Chí Minh).
- Tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Riêng ngành Y khoa và Dược học có xét tuyển theo hình thức kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (xem mục 2.7.2.3).
Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa772010128020Toán, Hóa học, Sinh học
Y khoa (có CC Tiếng Anh)
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
7720101_02100Toán, Hóa học, Sinh học
Y học dự phòng77201101146Toán, Hóa học, Sinh học
Y học cổ truyền772011518010Toán, Hóa học, Sinh học
Dược học772020135025Toán, Hóa học, Sinh học
Dược học (có CC Tiếng Anh)
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
7720201_02125Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng77203011669Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh
Chỉ tuyển nữ
7720301_021146Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức7720301_031146Toán, Hóa học, Sinh học
Dinh dưỡng7720401623Toán, Hóa học, Sinh học
Răng - Hàm - Mặt77205011146Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật phục hình răng7720502382Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học77206011428Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật hình ảnh y học7720602764Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật phục hồi chức năng7720603764Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng7720701855Toán, Hóa học, Sinh học

Nguồn tin THAM CHIẾU