Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Sân Khấu, Điện Ảnh TP.HCM DSD

Đã có Dự thảo dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2020

Trường cung cấp thông báo bằng văn bản trên file pdf

Văn bản thông báo tuyển sinh năm 2020 Trường đại học Sân Khấu, Điện Ảnh TP.HCM

 

Xem tại đây http://skdahcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/Th%C3%B4ng-b%C3%A1o-tuy%E1%BB%83n-sinh-n%C4%83m-2020.pdf

_

Nguồn tham chiếu: http://skdahcm.edu.vn/?p=3204

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DSD

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khoẻ để học tập và các quy định khác tại Điều 6 “Điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh” Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Thi tuyển kết hợp xét tuyển.
+ Thi tuyển môn Năng khiếu và môn Phân tích tác phẩm nghệ thuật.
+ Xét tuyển môn Văn theo kết quả học bạ THPT lớp 12.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Đạo diễn sân khấu7210227030
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình7210234080
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình7210235065
Quay phim7210236030

Nguồn tin THAM CHIẾU