Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Nhạc viện tp.hcm NVS

thông tin tuyển sinh của năm 2021

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường NVS

 

 

_

Nguồn tham chiếu: http://hcmcons.vn/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-trung-cap-va-dai-hoc-he-chinh-quy-nhac-vien-tp-ho-chi-minh-nam-hoc-2021-2022-292.html