Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Tân Trào - TQU

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TQU

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Lưu ý:
- Ngành Giáo dục Mầm non kết hợp xét tuyển và thi tuyển: Xét tuyển 2 môn văn hoá; thi 1 môn: Năng khiếu.
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT (kết quả học tập năm lớp 12)
* Nguyên tắc xét tuyển:
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).
- Xét tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Nguyện vọng cao xét trước, nguyện vọng thấp xét sau cho tới khi đủ chỉ tiêu của ngành/chuyên ngành (Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách trường xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên khu vực: KV1, KV2, KV3 và ưu tiên: ƯT1, ƯT2.
- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách trường xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên khu vực: KV1, KV2, KV3 và ưu tiên: ƯT1, ƯT2.
Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kết quả học tập THPT, cụ thể là:
Mỗi tổ hợp môn xét tuyển, trong đó: 01 môn sử dụng từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, 02 môn sử dụng kết quả học tập năm học lớp 12;
* Nguyên tắc xét tuyển: Như phương thức 1
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kết quả học tập THPT, cụ thể là:
Mỗi tổ hợp môn xét tuyển, trong đó: 02 môn sử dụng từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, 01 môn sử dụng kết quả học tập năm học lớp 12;
* Nguyên tắc xét tuyển: Như phương thức 1DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non7140201155Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Mầm nonNgữ văn, Địa lý, Năng khiếu Mầm nonToán, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non
Giáo dục Tiểu học7140202155Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Toán học7140209155Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Sư phạm Sinh học714021355Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dân
Văn học72290302030Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý văn hoá72290422030Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán73403013090Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Vật lý học74401021015Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Giáo dục công dân
Khoa học môi trường74403011015Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Chăn nuôi76201051020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Khoa học cây trồng76201101020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học
Kinh tế nông nghiệp76201151020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công tác xã hội77601012030Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành78101032030Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý đất đai78501032030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh học

Nguồn tin THAM CHIẾU