Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Lâm Đồng - CLY

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CLY

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều dưỡng6720301200
Dược6720201350

Nguồn tin THAM CHIẾU

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.

Tin cùng trường