Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa - CNL

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CNL

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Khoa học cây trồng662010870
Bảo vệ thực vật662011670
Chăn nuôi662011970
Dịch vụ thú y664020170
Lâm nghiệp662020135
Lâm nghiệp đô thị662020635
Kế toán doanh nghiệp634030235
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ634041735
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)648020235

Nguồn tin THAM CHIẾU

CNL - Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

Địa chỉ: Km16, Quốc lộ 47 - Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Website chính: cdnonglam.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02373569211
Email: cdnonglam@thanhhoa.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CNL - Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

Tin cùng trường