Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Sơn La - CDD1402

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDD1402

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ thông tin648020135
Công nghệ kỹ thuật môi trường651042135
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030335
Kế toán doanh nghiệp634030250
Tài chính – Ngân hàng634020235
Công tác xã hội676010150
Quản trị văn phòng634040335
Văn thư hành chính632030150
Quản lý văn hoá634043635
Hướng dẫn du lịch681010350
Khoa học thư viện632020635
Khuyến nông662012135
Lâm nghiệp662020135
Quản lý đất đai685010235
Quản lý tài nguyên rừng662020735
Chăn nuôi662011935
Khoa học cây trồng662010935

Nguồn tin THAM CHIẾU

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.

Tin cùng trường