Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung - CDT3401

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDT3401

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Xây dựng công trình thủy651010980
Công nghệ kỹ thuật giao thông651010280
Công nghệ kỹ thuật xây dựng651010380
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước651042280
Cấp, thoát nước652031280
Kế toán634030180
Quản lý đất đai685010280

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDT 3401 - Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Địa chỉ: 14 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam

Website chính: http://ckt.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0235.3863.355
Email: daotaockt@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT 3401 - Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Tin cùng trường