Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng lương thực thực phẩm - CLT

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CLT

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ thực phẩm6540103120
Công nghệ chế biến thủy sản662030130
Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm651060330
Công nghệ sinh học642020230
Công nghệ kỹ thuật môi trường651042130
Bảo vệ thực vật662011630
Quản trị kinh doanh634011460
Quản trị khách sạn681020170
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành681010135
Kế toán doanh nghiệp634030230
Quản lý chất lượng thực phẩm651101635
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)648020230

Nguồn tin THAM CHIẾU

CLT - Cao đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Website chính: cfi.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0236.331228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CLT - Cao đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

Tin cùng trường