Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Lâm Đồng- CKZ

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CKZ

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ thực phẩm6540103100
Công nghệ sinh học6420202100
Công nghệ thông tin648020170
Điện công nghiệp6520227100
Điện dân dụng6520226100
Điều hành tour du lịch6810107100
Kế toán6340301100
Quản trị khách sạn6810201105
Phiên dịch tiếng Anh du lịch6220203100

Nguồn tin THAM CHIẾU

CKZ - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Địa chỉ: 39 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Website chính: www.ktktld.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0633822573
Email: ktktlamdong.lamdong@moet.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CKZ - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Tin cùng trường