Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt - CDT4202

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDT4202

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kỹ thuật chế biến món ăn681020730
Hướng dẫn du lịch681010340
Quản trị khách sạn681020155
Quản trị lữ hành681010440
Kế toán doanh nghiệp634030250
Quản trị nhà hàng681020635

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDT4202 - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Địa chỉ: Km số 5, đường Cam Ly, Phường 7, Thành Phố Đà Lạt

Website chính: dtc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 063.3554.913
Email: daotaodtc@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDT4202 - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Tin cùng trường