Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt - CDD4201

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDD4201

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ sinh học642020235
Công nghệ ô tô651021670
Điện công nghiệp652022770
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)648020235
Kế toán doanh nghiệp634030235
Kỹ thuật chế biến món ăn681020770
Quản trị nhà hàng681020635
Quản trị khách sạn681020135
Bảo vệ thực vật662011635

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDD4201 - Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, TP. Đà Lạt

Website chính: www.cdndalat.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0633827063
Email: daotao@cdndalat.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD4201 - Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

Tin cùng trường