Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)- DKB

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DKB

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

510

Tin học ứng dụng

C480202

20

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

(**) Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

20

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

(**) Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kỹ thuật hoá học (**)

C510401

12

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

(**) Toán, Hoá học, Sinh học

Kế toán

C340301

49

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (*)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tài chính - Ngân hàng

C340201

49

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (*)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Thư ký văn phòng (*)

C340407

20

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (*)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Dịch vụ pháp lí (*)

C380201

20

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (*)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Tiếng Anh

C220201

200

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Dược

C900107

120

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán học, Vật lí, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Năm 2016 Trường thực hiện tuyển sinh theo 2 phương thức:

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (30% chỉ tiêu): Thí sinh đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển trở lên, do Bộ GDĐT công bố đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển theo từng ngành.

2. Phương thức xét tuyển dựa trên cơ sở kết quả học tập ở bậc THPT (70% chỉ tiêu):

Điểm cơ sở xét tuyển (ký hiệu là D) được xác định căn cứ 2 yếu tố sau:

- Điểm trung bình cộng cả năm học lớp 10 và 11 của tất cả các môn học (ký hiệu D1);

- Điểm trung bình cộng cả năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển theo từng ngành (ký hiệu D2).

Như vậy, điểm cơ sở  xét tuyển (D) đối với thí sinh thuộc KV3 là: D=D1+D2

 * Ngưỡng điểm cơ sở xét tuyển:  Cao đẳng: Thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT.

 

 

Nguồn tin THAM CHIẾU