Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Đông Á(*) DAD

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DAD

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

290

Điều dưỡng

C720501

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

Công nghệ thông tin (Lập trình; Quản trị mạng)

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ thực phẩm

C540101

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng

C340406

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Quản trị nhân lực

C340404

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Vật lí, Hóa học

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Việt Nam học (Hưỡng dẫn du lịch)

C220113

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lí

 

1) Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2) Phương thức tuyển sinh:

Trường tổ chức đồng thời 2 phương thức tuyển sinh từ năm 2016 cho trình độ Đại học và Cao đẳng như sau:

*  Phương thức 1: Sử dụng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia để xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường. (Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn tương ứng với các ngành để đăng ký xét tuyển).

 * Phương thức 2: Xét tuyển riêng.

   +) Dựa vào Tổng điểm trung bình chung các môn Lớp 12. Thí sinh xét tuyển dựa vào Tổng điểm trung bình chung lớp 12 của năm 2016 và những năm trước. Nộp hồ sơ trực tiếp về trường kể từ ngày 30/3.

  +) Điểu kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển vào Đại học:  ≥ 6.0;  Điểm xét tuyển vào Cao đẳng: ≥ 5.5

* Ngành Kiến trúc tổ chức thi riêng môn vẽ mỹ thuật vào ngày 5-6/9/2016. Điểm thi môn vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2.

Trong đó tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh:

  - Phương thức 1: 40%

  - Phương thức 2: 60%

3) Ký túc xá: Trường có hệ thống ký túc xá do Thành phố Đà Nẵng bố trí. Ngoài ra nhà trường có đội ngũ tư vấn giới thiệu chỗ ở cho sinh viên.

4) Mức học phí:

+Trình độ cao đẳng :

 

* Khối ngành kinh tế, Tiếng Anh, Kỹ thuật: 4.560.000 đồng/học kỳ

 

* Điều dưỡng: 4.880.000 đồng/học kỳ

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.tuyensinh.in/tin-tuyen-sinh/2837-file-toan-canh-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-2016