Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Xây Dựng Miền Trung - XDT

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường XDT

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

C510102

30

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học  

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

 

 

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học  

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

C510104

30

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường)

C510405

30

Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

C580302

30

Công nghệ thông tin

C480201

30

Kế toán

C340301

75

Quản trị kinh doanh

C340101

40

Liên thông chính quy

30

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

C510102

30

Toán, Vật lí, Hóa học  

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

 

 

I. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

II. Phương thức tuyển sinh:

1. Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác.

2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT

- Nhà trường dành ít nhất 25% chỉ tiêu để xét tuyển;

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung của các môn theo tổ hợp xét tuyển (cả 6 HK) đạt từ 6.0 trở lên;

- Riêng ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác; Môn Toán, Vật lí hoặc Toán, Ngữ văn có điểm trung bình chung của 2 môn (cả 6 HK) đạt từ 6.0 trở lên.

III. Liên thông chính quy 

1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

2. Thi tuyển tại trường; các môn thi tuyển gồm có: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.

IV. Các ngành đào tạo cao đẳng

1. Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT

- Nhà trường dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển;

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm cả 3 năm THPT  từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung của các môn theo tổ hợp xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 5.5 trở lên.

Nguồn tin THAM CHIẾU