Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Tây Nguyên - TTN

thông tin tuyển sinh của năm 2015

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TTN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Quản trị Kinh doanh

C340101

45

-Toán, Vật lí, Hoá học

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

45

-Toán, Vật lí, Hoá học

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

45

-Toán, Vật lí, Hoá học

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lý đất đai

C850103

45

-Toán, Vật lí, Hoá học

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản lí tài nguyên rừng

C620211

40

-Toán, Sinh học, Hoá học

-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Chăn nuôi

C620105

45

-Toán, Sinh học, Hoá học

-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Lâm sinh

C620205

40

-Toán, Sinh học, Hoá học

-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Khoa học cây trồng

C620110

45

-Toán, Sinh học, Hoá học

-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Phương thức TS: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của thí
sinh.
Chỉ lấy kết quả thi của cụm thi đại học để xét tuyển.
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

Nguồn tin THAM CHIẾU