Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Phân hiệu đại học huế tại Quảng Trị (ĐH Huế) DHQ

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DHQ

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

30

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Sinh học

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

 

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tuyển sinh theo 2 phương thức:

  + Phương thức 1: Sử dụng kết quả điểm thi các môn theo tổ hợp môn thi tương ứng của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 để xét tuyển vào các ngành đào tạo. Phân hiệu dành 70% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

  + Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập của các môn trong tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển ở bậc THPT của 5 học kỳ (2 học kỳ năm học lớp 10, 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12) để xét tuyển. Điều kiện là điểm trung bình cộng 5 học kỳ của các môn này phải >= 18.0, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.Phân hiệu dành 30% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này.

- Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://hueuni.edu.vn/portal/index.php/vi/tintuc/detail/tintuc_tuyensinh/tintuc_tuyensinh/4409