Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Phú Yên - DPY

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DPY

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

250

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành Âm nhạc – Mỹ thuật)

C140221

40

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm), Năng khiếu âm nhạc

Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử – Giáo dục công dân)

C140218

40

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Kỹ thuật điện)

C140210

40

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

Chăn nuôi

C620105

30

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

Lâm nghiệp

C620201

30

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

Kế toán

C340301

40

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

Quản trị kinh doanh

C340101

30

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (Khối ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên).

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ đại học: Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Tuyển sinh dựa vào ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (Không kể các điểm được cộng thêm).

- Các thông tin khác:

+ Thời gian đăng ký xét tuyển: Trường Đại học Phú Yên thông báo cụ thể trên website của trường cho mỗi đợt xét tuyển.

+ Thi Năng khiếu Mầm non, Năng khiếu Âm nhạc tại Trường Đại học Phú Yên vào ngày: 16-17/7/2016.

+ Môn thi Năng khiếu Mầm mon: Đọc diễn cảm, Hát.

 

+ Môn thi Năng khiếu Âm nhạc: Thẩm âm – Tiết tấu, Hát.

Nguồn tin THAM CHIẾU