Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Kỹ Thuật y- dược đà nẵng - YDN

thông tin tuyển sinh của năm 2015

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường YDN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Kĩ thuật hình ảnh y học

C720330

60

-Toán, Sinh học, Hoá học

Xét nghiệm y học

C720332

80

-Toán, Sinh học, Hoá học

Điều dưỡng

C720501

200

-Toán, Sinh học, Hoá học

Hộ sinh

C720502

100

-Toán, Sinh học, Hoá học

Phục hồi chức năng

C720503

60

-Toán, Sinh học, Hoá học

Dược học

C900107

100

-Toán, Sinh học, Hoá học

 

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
- Phương thức tuyển sinh:
+ Trình độ đại học: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tổ chức theo cụm thi do trường Đại học chủ trì.
+ Trình độ cao đẳng: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tổ chức theo cụm thi do trường Đại học chủ trì.

- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo từng ngành học.
+ Đại học Điều dưỡng có các chuyên ngành: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng Nha khoa và Điều dưỡng Gây mê hồi sức.
+ Cao đẳng Điều dưỡng có các chuyên ngành: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng Nha khoa và Điều dưỡng Gây mê hồi sức.
+ Hộ sinh: Không tuyển nam.
+ KTX: 300 chỗ cho khóa tuyển sinh năm 2015.

Điều kiện ký túc xá:
300

 

Nguồn tin THAM CHIẾU