Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Đồng Tháp SPD

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường SPD

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

Thí sinh có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe;

Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển khi được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.
- Xét tuyển tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng sư phạm theo tổ hợp môn thi quy định tại mục 2.6
- Các ngành không thuộc lĩnh vực đào giáo viên tuyển 50% chỉ tiêu theo phương thức này.
2.3.2. Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT:
- Chỉ xét tuyển các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, với 50% chỉ tiêu theo từng ngành;
- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 (giáo dục chính quy) theo tổ hợp môn thi quy định tại mục 2.6.
2.3.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển:
Xét tuyển các môn văn hóa theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12 THPT) kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non.
Cao đẳng
511402017070Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - HátNăng khiếu 1
Giáo dục Tiểu học.
Cao đẳng
51140202100Ngữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

2.5.1. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn (trong đó không có môn nào 1,0 điểm trở xuống)+ điểm ưu tiên ≥ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT
2.5.2. Điểm nhận ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
Điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn ≥  6,0 điểm
2.5.3. Điểm nhận đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển (các ngành năng khiếu)
- Các môn văn hóa:
    + Theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
    + Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT: Điểm trung bình các môn đạt từ 6,0 trở lên.
- Thi tuyển các môn năng khiếu: Thi tại Trường Đại học Đồng Tháp

 

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ
tiêu

Tổ hợp
môn

Môn thi

Môn
chính

Phương thức xét tuyển

 

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

2030

 

 

 

 

1

Quản lý giáo dục

52140114

40

C00
D01

Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

2

Giáo dục Mầm non

52140201

130

M00

Văn, Toán, NK GDMN

NK

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12  THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu

3

Giáo dục Tiểu học

52140202

100

C01
C03
C04
D01

Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

4

Giáo dục Chính trị

52140205

40

C00
C19
D01

D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

5

Giáo dục Thể chất

52140206

40

T00

Toán,Sinh, NK TDTT

NK
 

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12  THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu

6

Sư phạm Toán học

52140209

50

A00
A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

7

Sư phạm Tin học

52140210

40

A00
A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

8

Sư phạm Vật lý

52140211

40

A00
A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

9

Sư phạm Hóa học

52140212

40

A00
B00

D07

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

10

Sư phạm Sinh học

52140213

40

A02
B00
D08

Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

11

Sư phạm Ngữ văn

52140217

50

C00
C19
D14
D15

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

12

Sư phạm Lịch sử

52140218

40

C00
C19
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

13

Sư phạm Địa lý

52140219

40

C00
C04
D10

Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Địa
Toán, Địa, Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

14

Sư phạm Âm nhạc

52140221

40

N00

Văn, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

Hát

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12  THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu

15

Sư phạm Mỹ thuật

52140222

40

H00

Văn, Trang trí,

Hình họa

Hình họa

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT
 QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12
 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu

16

Sư phạm Tiếng Anh

52140231

80

D01
D14
D15

Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

Tiếng
Anh

Theo kết quả thi THPT QG 2017

17

Việt Nam học
(Văn hóa du lịch)

52220113

100

C00
C19
C20
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

18

Ngôn ngữ Anh

- Biên-phiên dịch

- Tiếng Anh kinh doanh

52220201

100

D01
D14
D15

Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

Tiếng
Anh

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

19

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

100

C00
D01
D14
D15

Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

20

Quản lý văn hóa

52220342

50

C00
C19
C20
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

21

Quản trị kinh doanh

52340101

150

A00
A01
D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

22

Tài chính - Ngân hàng

52340201

100

A00
A01
D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

23

Kế toán

52340301

100

A00
A01
D01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

24

Khoa học môi trường

52440301

150

A00
B00
D07
D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

25

Khoa học Máy tính
(CNTT)

52480101

40

A00
A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

26

Nông học

52620109

40

A00
B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

27

Nuôi trồng thủy sản

52620301

100

A00
B00

D07

D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

28

Công tác xã hội

52760101

50

C00
C19
C20
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

29

Quản lý đất đai

52850103

100

A00
A01
B00
D07

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

1. Theo kết quả thi THPT QG 2017
2. Theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

 

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG

240

 

 

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

140

M00

Văn, Toán, NK GDMN

NK

Kết hợp xét tuyển kết quả thi THPT
QG 2017 (hoặc kết quả học bạ lớp 12
 THPT) với thi tuyển các môn năng khiếu

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

100

C01
C03
C04
D01

Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh

 

Theo kết quả thi THPT QG 2017

 

TỔNG CỘNG

 

2270

 

 

 

 

* Ghi chú: Môn chính nhân hệ số 2

2.7.1. Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017:
- Đợt 1: Theo quy định của Bộ GDĐT
- Các đợt bổ sung: Thông báo cụ thể trên website www.dthu.edu.vn
2.7.2.  Nhận hồ sơ ĐKXT theo kết quả học bạ lớp 12 THPT
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 25/7/2017
- Hồ sơ gồm:
    + Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 1;
    + Học bạ THPT (bản sao công chứng);
    + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng);
    + Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;
    + Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
    + Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT
- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
2.7.3. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp thi tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: 25/6/2017 đến 06/7/2017
- Hồ sơ gồm:
    + Phiếu đăng ký xét tuyển: mẫu 2 (hoặc mẫu 3);
    + Học bạ THPT (bản sao công chứng);
    + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng);
    + Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có). Để được hưởng chế độ thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn thí sinh phải có bản sao công chứng Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;
    + Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
    + Lệ phí: Theo quy định của Bộ GDĐT
- Hình thức nhận: Nhận tại trường hoặc qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian thi năng khiếu: Ngày 10/7/2017 tại trường Đại học Đồng Tháp

 

Theo quy định của Bộ GDĐT

Theo quy định của Bộ GDĐT

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ

- Lệ phí thi tuyển (các môn năng khiếu): 330.000 đ/ hồ sơ

Học phí năm học 2017-2018 thực hiện theo mức trần quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn tin THAM CHIẾU