Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Ninh Bình- CNY

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CNY

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều Dưỡng6720501600
6720401Dược Sĩ720

Nguồn tin THAM CHIẾU

CNY - Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phương Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình

Website chính: https://cdyteninhbinh.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 02293871461
Email: ngocphanhnvn@yahoo.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CNY - Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Tin cùng trường