Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quyTrường cao đẳng y tế Lạng Sơn - CYL

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CYL

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều Dưỡng6720501550
Hộ sinh672030350

Nguồn tin THAM CHIẾU

CDD1001 - Cao đẳng y tế Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 11 đường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn

Website chính: cdytlangson.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02053 812580
Email: daotao.cdytls@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CDD1001 - Cao đẳng y tế Lạng Sơn

Tin cùng trường