Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Hà Tĩnh - CYN

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CYN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều dưỡng6720301300
Hộ sinh6720303150
Dược6720201200

Nguồn tin THAM CHIẾU

CYN - Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh

Website chính: www.cdytehatinh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02393856829
Email: caodangytht@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CYN - Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Tin cùng trường