Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng y tế Điện Biên - CDY

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CDY

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điều Dưỡng6720501200

Nguồn tin THAM CHIẾU

cdy - Trường cao đẳng Y tế Điện Biên

Địa chỉ: Tổ 12, phường Noong Bua, Tp.Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Website chính: truongcdytdienbien.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0215.3720112
Email: truongcdytdb@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
cdy - Trường cao đẳng Y tế Điện Biên

Thông tin mở rộng