Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm - CTP

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CTP

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Chế biến rau quả654010665
Công nghệ chế biến chè654012465
Kế toán doanh nghiệp634030280
Quản trị cơ sở dữ liệu648020850
Quản trị mạng máy tính648020950
Điện dân dụng652022650
Điện công nghiệp652022760
Công nghệ thực phẩm654010350
Công nghệ sinh học642020250
Công nghệ kỹ thuật hoá học651040150
Công nghệ thông tin648020150
Tin học ứng dụng648020550
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử651030350
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa651030550
Kế toán634030150
Quản trị kinh doanh634040450
Tài chính – Ngân hàng634020250

Nguồn tin THAM CHIẾU

CTP - Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú thọ

Website chính: www.fic.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: Văn thư: 0210.3849 674; Tuyển sinh: 0210.6254 045
Email: tuyensinhctp@fic.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CTP - Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Tin cùng trường