Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Võ Trường Toản(*) - VTT

thông tin tuyển sinh của năm 2015

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường VTT

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Dược học

C900107

80

-Toán, Hoá học, Sinh học

-Toán, Hoá học, Tiếng Anh

-Toán, Hoá học, Vật lí

-Toán, Hoá học, Ngữ văn

Kế toán

C340301

35

-Toán, Vật lí, Hoá học

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-Toán, Hoá học, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

35

-Toán, Vật lí, Hoá học

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-Toán, Hoá học, Tiếng Anh

 Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Trìnhđộ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Nguồn tin THAM CHIẾU