Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quyTrường đại học cộng nghiệp Vinh (*) - DCV

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCV

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

400

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

C510206

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

C480201

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm

C540101

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học

Công nghệ kĩ thuật hóa học

C510401

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hoá học, Sinh học

Kế toán

C340301

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lí công nghiệp

C510601

40

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

30

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Quản trị khách sạn

C340107

30

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học:

30% Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ quy định.

 70% Trường tuyển sinh dựa vào thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả học tập bậc THPT với tổ hợp các môn xét tuyển tương ứng một trong 2 hình thức như sau:

-  Tổng điểm trung bình chung của lớp 10; lớp 11 và lớp 12 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển đối với thí sinh dự tuyển hệ Đại học đạt 54 điểm trở lên

-  Tổng Điểm trung bình chung kết quả học tập lớp 12 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển hệ Đại học đạt 18 điểm trở lên.

-  Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

+ Trình độ cao đẳng:

30% Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ quy định.

70% Trường tuyển sinh dựa vào thí sinh tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đợt 1: 15/02/2016 - 30/07/2016 đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2015 về trước

+ Đợt 2: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các thông tin khác:

+ Nhà trường có KTX cho những sinh viên ở xa

+ Được hưởng chế độ chính sách do nhà nước quy định.

+ Được cấp học bổng do các doanh nghiệp tài trợ.

+ Được giới thiệu, ký kết việc làm.

 

+ Được học tập trong môi trường năng động.

Nguồn tin THAM CHIẾU