Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*) - DVX

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DVX

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

175

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ sinh học

C420201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

 

* Tiêu chí và điều kiện tuyển sinh:

- Tốt nghiệp THPT;

- Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

- Đối với bậc Đại học:

 + Tổng điểm tổng kết 3 môn thuộc ngành đăng ký xét tuyển của 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (3 học kỳ) không dưới (≥) 18 điểm;

- Đối với bậc Cao đẳng:

+ Tổng điểm tổng kết 3 môn thuộc ngành đăng ký xét tuyển của 2 học kỳ  lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (3 học kỳ) không dưới (≥) 16,5 điểm;

3. Các thông tin khác:

+ Số lượng KTX: 500 chỗ

 

+ Mức  học phí: 250.000đ - 350.000đ/Tín chỉ

Nguồn tin THAM CHIẾU