Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh - DFA

Chú ý: thông tin tuyển sinh này của năm 2014, chưa cập nhật mới, chỉ có giá trị tham khảo. Xem tại website chính thức của trường.

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DFA

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Kế toán C340301 A, A1, D1  100

Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung

Nguồn tin THAM CHIẾU