Thông tin trường đã được xác thực

0119 - Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I

Địa chỉ: 54 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nôi

Website chính: ktkthn1.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 02435571223