Thông tin trường đã được xác thực

DTD - Trường đại học Tây Đô (*)

DTD - Trường đại học Tây Đô (*)

Địa chỉ: Số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ.

Website chính: www.tdu.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: 0939 028 579 - 0939 440 579
Hotline: 0787 924 620 (Thầy Nguyễn Tài Lợi – Thành viên Ban tư vấn tuyển sinh Sau đại họ