Thông tin trường đã được xác thực

NVH - học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

NVH - học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

Địa chỉ: 77 Hào Nam - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội

Website chính: www.vnam.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT : (04)38514969.