Thông tin trường đã được xác thực

CĐT3301 - Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Địa chỉ: 04 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, Thành phố Huế

Website chính: http://www.huetc.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 3826206/0914611185
Email: [email protected]