Thông tin trường đã được xác thực

2503- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Địa chỉ: Xã Nam Phong, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Website chính: trungcapktktnongnghiepnamdinh.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Tel: (0350) 3.858.208