Thông tin trường đã được xác thực

QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)