Thông tin trường đã được xác thực

TP05 - Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Địa chỉ: Tổ 03 - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Website chính: www.taybaclaw.edu.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 02123 789 919
Email: tcltb@moj.gov.vn