Thông tin trường đã được xác thực

DBH - Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)

DBH - Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)

Địa chỉ: Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website chính: www.bhiu.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: ĐT: (04) 62690558.