DCT-Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm

DCT-Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm

Địa chỉ: Số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Website chính: www.hufi.vn

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: ĐT: (08) 54083612 hoặc (08) 54082904