Thông tin trường đã được xác thực

GT15 - Trường trung cấp Hà Nội

Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật, Phường Mai Dịch

Website chính: trungcaphanoi.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 02466572525