Thông tin trường đã được xác thực

7001 - Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương

Địa chỉ: 102 Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Website chính: www.tcktbd.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 0274 3636 800