Thông tin trường đã được xác thực

5303 - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang

Địa chỉ: 56 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6

Website chính: www.facebook.comtcvanhoanghethuattg

Loại hình trường: Trường CÔNG LẬP

Liên lạc: Điện thoại: 0273 3970696