Thông tin trường đã được xác thực

2201 - Trường trung cấp tổng hộp Đông Đô

Địa chỉ: Phố Tài xã Lương Tài huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên

Website chính: dongdohy.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 02213998060