Thông tin trường đã được xác thực

0406 - Trường trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt

Địa chỉ: 478A Điện Biên Phủ. Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Website chính: www.yviet.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 0236.3741.668