Thông tin trường đã được xác thực

0301 - Trường trung cấp chuyên nghiệp Hải Phòng

Địa chỉ: 39 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng

Website chính: hpg.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: Điện thoại: 0255.3.757.668